Estudi, projecte i execució

Treballem per crear espais segurs amb el màxim estalvi energètic i el mínim impacte en el medi ambient.

EABROSSA ofereix un servei integral per als clients que desitgin per al seu projecte un acompanyament de principi a fi.

Després de l’estudi previ de les necessitats dels nostres clients, realitzem el projecte. Un cop aprovada la solució proposada, posem al seu servei tota la nostra capacitat, els nostres mitjans i el nostre personal qualificat.

Els nostres diferents equips de professionals, són especialistes en l’execució de les obres, instal·lacions i muntatges projectats.

A EABROSSA estem plenament capacitats per a la realització de FATs i SATs, així com per a la posada en marxa dels processos. A més, estem especialitzats en processos crítics i zones ATEX, on és essencial garantir la seguretat dels operaris.

Les proves d’acceptació en fàbrica (FAT) i les proves d’acceptació en terreny (SAT) verifiquen que els equips funcionen d’acord amb les especificacions establertes tant en origen com en la seva ubicació final. La realització d’aquestes proves es porta a terme d’acord amb protocols específics i predefinits que garanteixen la funcionalitat, el rendiment i la qualitat.

La nostra missió és vetllar per l’estricte compliment dels requisits tècnics, la prevenció de riscos laborals i la protecció de les instal·lacions.

Sol·licita pressupost sense compromís

    Estic d'acord amb els
    termes i condicions
    . Utilitzarem aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè.