Equips tecnològics

Els nostres equips estan dissenyats per a complir els nivells d’exigència dels processos productius segons la normativa internacional ISO, GMP i FDA.

Els processos productius del sector farmacèutic, cosmètic i alimentari, entre altres, requereixen equips tecnològics avançats que compleixin amb els estàndards internacionals. Només així és possible manipular i elaborar productes de forma aïllada i totalment segura, lliure de qualsevol mena de contaminació.

Fruit de l’experiència acumulada al llarg d’aquests anys, en EABROSSA comptem amb una àmplia varietat d’equips tecnològics d’última generació.

Cabines de pesades
Les cabines de pesades són zones de treball aïllades on es crea un flux laminar d’aire per a protegir el producte.

Ja sigui per a presa de mostres, pesades de matèries primeres o qualsevol altre ús, les cabines de pesades de EABROSSA han estat rigorosament dissenyades per a controlar la concentració de partícules en l’aire protegint a les matèries i evitant la contaminació creuada.

Fluxos laminars
Les cabines de flux laminar són instal·lacions especialment dissenyades per a la protecció en processos crítics en els quals l’aire han de circular de manera unidireccional.

La principal característica dels fluxos laminars és el moviment ordenat, estratificat i suau de l’aire. Les cabines de fluxos laminars desenvolupades per EABROSSA permeten que els fluids es moguin en làmines paral·leles, sense entremesclar-se i seguint la seva trajectòria segons els paràmetres del número de Reynolds.

SAS de pas de materials i persones
Els exigents requisits dels processos de fabricació de fàrmacs, aliments, cosmètics, productes veterinaris i similars fan necessària la utilització d’equips que garanteixin la qualitat i la seguretat del producte final.
Els sistemes SAS de pas de materials i persones estan especialment dissenyats per a permetre la transferència segura de materials i persones entre diferents zones classificades per a assegurar el màxim de confinament de la zona exposada, evitant la passo de brutícia i contaminació creuada.

EABROSSA compta amb els més avançats sistemes SAS de pas de materials i personal desenvolupats amb els més alts estàndards de seguretat.

Sol·licita pressupost sense compromís

    Estic d'acord amb els
    termes i condicions
    . Utilitzarem aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè.